Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Net 1 Plus

187.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Net 2 Plus

202.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Net 3 Plus

232.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Net 4 Plus

282.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Net 5 Plus

322.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Suppernet 1

247.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Suppernet 2

267.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Suppernet 4

282.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel

Combo Suppernet 5

322.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F200 Basic

2.200.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F200 Plus

4.400.000

Bảng giá internet cáp quang Viettel Doanh Nghiệp

Gói cước F200N

1.100.000