Bảng giá gói cước internet cáp quang wifi Viettel cá nhân

Bảng giá internet wifi Viettel cá nhân

Gói cước SUPPER NET 1

225.000

Bảng giá internet wifi Viettel cá nhân

Gói cước SUPPER NET 2

245.000

Bảng giá internet wifi Viettel cá nhân

Gói cước SUPPER NET 4

350.000

Bảng giá internet wifi Viettel cá nhân

Gói cước SUPPER NET 5

430.000

Bảng giá internet wifi Viettel cá nhân

NET 1 PLUS

165.000

Bảng giá internet wifi Viettel cá nhân

NET 2 PLUS

180.000

Bảng giá internet wifi Viettel cá nhân

NET 3 PLUS

210.000

Bảng giá internet wifi Viettel cá nhân

NET 4 PLUS

260.000

Bảng giá internet wifi Viettel cá nhân

NET 5 PLUS

430.000